Що таке метод FIFO обчислення чистого прибутку в торгівлі?

Що таке метод FIFO обчислення чистого прибутку  в торгівлі?

Метод FIFO (First-In-First-Out) — це метод обліку, який використовується для розрахунку чистого прибутку в торгівлі.

Відповідно до цього методу, перші куплені або придбані активи вважаються першими проданими активами. Це означає, що вартість найстарішого або першого запасу використовується для розрахунку собівартості проданих товарів (COGS). Різниця між COGS і доходом, отриманим від продажу товарів, є валовим прибутком, а якщо вирахувати операційні витрати, отримана цифра є чистим прибутком. Метод FIFO зазвичай використовується компаніями, які продають товари з обмеженим терміном придатності або мають коливання цін на своїх запасах.