Методи обчислення прибутку від продажу товарів

Методи обчислення прибутку від продажу товарів

Для обчислення прибутку від продажу товарів постає питання у визначенні їх закупівельної ціни. Одна і та ж номенклатура може поступити в різний час по різній ціні.

При визначенні закупівельної ціни товару є декілька методів. Найпоширенішими з них є наступні:

  • по середній вартості товарів (визначається як відношення вартості всього товару до всієї його кількості);
  • метод FIFO (First In First Out – перший прийшов перший пішов), який полягає в тому, що реалізуються в першу чергу товари, які поступили раніше на склад;
  • метод LIFO (Last In First Out – останній прийшов перший пішов), який полягає в тому, що реалізуються в першу чергу товари, які поступили пізніше на склад;

Відомі також інші методи, але вони в деякій мірі є похідними від вищенаведених. Наприклад: FEFO (продаються в першу чергу товари, термін зберігання яких найменший); ціна визначається як остання закупівельна ціна; ціна визначається за вибором тощо.

У сервісі LEX.Торгівля використовується найпоширеніший метод FIFO. З нашої точки зору він дає найбільш об’єктивні результати і підходить як для товарів довготривалого зберігання так і для таких,термін зберігання яких чи гарантія обмежена, наприклад товари харчової промисловості чи комп’ютерна техніка.

Різні методи обчислення вартості товару можуть давати різний фінансовий результат для підприємств торгівлі. Тому, перед тим як вибрати оптимальний, потрібно зважити на всі особливості кожного, а також врахувати, чи збільшується вартість на ключові позиції в номенклатурі чи ціна з часом буде знижуватися.

Ярега Віталій