ABC-аналіз продаж

ABC-аналіз продаж

ABC-аналіз продаж — метод, який дозволяє класифікувати товари (послуги) залежно від їхньої значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето.

Принцип Парето стверджує, що для багатьох явищ 80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками причин. Ця ідея знайшла застосування у багатьох галузях. Наприклад, 20% злочинців скоюють 80% злочинів, 20% відсотків водіїв створюють 80% аварій, 20% покупців дають 80% прибутків, 20% товарів дають 80% виручки.

Принцип був відкритий Джозефом Мозесом Юраном, а названий ім'ям італійського економіста Вільфредо Парето, який спостеріг, що 80% власності в Італії належить 20% її населення.

Основна мета аналізу та класифікації товарів - підвищення ефективності управління товарними запасами. Класифікація товарів проводиться з використанням ABC-аналізу. Основою ABC-аналізу є розуміння того факту, що товари мають різну ступінь важливості для підприємства. Як параметр для класифікації найчастіше використовується доход (виручка від реалізації, обсяг продажів) або валовий прибуток. Відповідно до обраних параметрів, товари групують за загальними ознаками.

Класифікація по доходу (обсягу продажів) - одна з основних процедур розробки загальної стратегії.

Традиційний ABC-аналіз передбачає поділ товарів на три групи: A, B, C.

  • Група А - товари з найбільшим обсягом продажів
  • Група B - товари з помірним обсягом продажів
  • Група C - товари з низьким об'ємом продажів

Щоб дотриматись принципу Парето, можна категорії розділити наступним чином: A – 80% продаж, B – 10%,  C – 10%. В залежності від цілей розподілу товарів по групах, відсотки можна вибрати іншим чином. Це залежить від стратегії підприємства, кон’юнктури ринку, договірних відносин із постачальниками тощо.

Виходячи із результатів ABC-аналізу, особливу увагу слід звернути за управління запасами товарів, які потрапили в групу A. Ці товари мають найбільший вплив на товарний обіг компанії.

Ярега Віталій