LEX.Торгівля
 
 
Торгівля для приватних підприємців України
 
 
Календар
Статті
 
 
Оновлення (update)
слідкуйте також на
Календар
29.02.2016
Податкова декларація за 2015 рік

Подається до ДФС не пізніше 60 календарних днів, які слідують за останнім календарним днем звітного року.

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2015 рік. Складається за формою згідно Додатку до Нормативного акту №1.

Податкова декларація відображає зароблену підприємцем суму за звітний період, а також суму сплачених податків

#61
- виправлено некоректне відображення спецсимволів у звіті Залишки товарів (прайси)
#60
+ під одним користувачем можна обліковувати продажі на декілька зареєстрованих продавців
#59
+ додана можливість використовувати дисконтні картки під час продажу
#58
- усунено помилку при вводі суми оплати в документах реалізації
#57
+ оптимізовано швидкість створення звіту Залишки товарів (прайси)
#56
- виправлено баг у роботі ABC-аналізу, який у звіті враховував документи повернення
#55
+ оновлено формування документу Реалізація товарів та послуг + відео інструкція
#54
+ у звіті Фінансовий результат рядок Виручка від реалізації розшифровується для кожного Продавця
#53
- усунено некоректне введення рахунку контрагента
#52
- виправлено баг із перекриттям Головним меню діалогових вікон
#51
+ у документах продажу Покупця можна як вибирати із списку так і вводити безпосередньо назву, код клієнта чи його код ЄДРПОУ. Така функціональність дозволяє вводити клієнта за допомогою сканера штрих-кодів із дисконтних карток
#50
+ у документах введено покупця за замовчуванням - "Невизначений клієнт", якого слід використовувати для продажу товару фіз. особі, яка відсутня у довіднику контрагентів
#49
- у довіднику Контрагентів додано поле Код для цифрової ідентифікації Контрагентів
#48
+ Важливе оновлення налаштувань прав доступу користувачів - Сервіс/Довідка -> Довідники/Користувачі
#47
+ Введення початкового залишку по касі у Прибутковому касовому ордері
#46
+ Монітор керівника - звіт для швидкого отримання інформації по основним ділянкам діяльності підприємства
#45
! сервіс переїхав на lex.trade
#44
+ новий документ "Повернення товарів від покупця"
#43
+ новий документ "Повернення товарів постачальнику"
#42
+ в описання товарів номенклатури тепер можна завантажувати фото, які в подальшому можуть бути допоміжним фактором при ідентифікації товару
#41
+ при створенні документу автоматично відкривається діалог для додавання товару
#40
+ звіт "Автопереміщення товарів" між складами
#39
+ звіт "Прогноз закупівель"
#38
+ додаткові поля для номенклатури
#37
+ детальне налаштування доступу для працівників
#36
+ новий інтерфейс
#35
- у звіті Залишки товарів (прайси) виправлено недолік, пов'язаний із невидимістю товарів, що знаходяться в головному (кореневому) каталозі.
#34
+ при створенні документу Переміщення товарів створюється не проведений документ. Отримувач товару проводить його після прийому товару
#33
+ у Надходженні, Реалізації і Переміщенні товарів після додавання товару відкривається нова форма для додавання
#32
+ у Переміщенні товарів додано фільтр
#31
- усунуто помилку в звіті Рух товару, що стосується дублювання видачі товару при виборі серійного номеру
#30
+ у розході товару із складу (Реалізації, Переміщенні, Списанні) при ручному виборі із номенклатури, показуються тільки наявні товари на складі.
#29
Тепер можна закрити обліковий запис і безповоротно видалити всі його дані із бази сервісу.
#28
+ у меню Сервіс -> Експорт бази даних в XML всю базу аккаунта можна завантажити на ваш ПК або змінний носій інформації у форматі XML. Базу можна завантажити одним файлом у форматі zip.
#27
+ у Надходженні товарів та послуг додана можливість робити Автоматичну оплату на повну вартість придбаних товарів безпосередньо у документі надходження, при цьому Видатковий касовий ордер створювати не потрібно.
#26
- усунено баг, що виникав при запам'ятовуванні останнього типу номенклатури для кожного користувача в Довіднику номенклатури
#25
+ у Реалізації товарів та послуг додана можливість робити Автоматичну оплату на повну вартість проданих товарів безпосередньо у документі реалізації, при цьому Припутковий касовий ордер створювати не потрібно.
#24
+ з'явився новий Звіт "ABC-аналіз продаж" - метод, який дозволяє класифікувати товари (послуги) залежно від їхньої значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето.
#23
+ у Звіті "Фінансовий результат" додано версію для друку і можливість експортувати дані в Excel
#22
+ у Прибутковому і видатковому касових ордерах додано фільтр, версію для друку і можливість експортувати дані в Excel
#21
+ у Надходженні товарів та послуг додано фільтр, версію для друку і можливість експортувати дані в Excel
#20
+ у Звіті "Залишки товарів (прайси)" додано версію для друку і можливість експортувати дані в Excel
#19
+ у Реалізації товарів та послуг додано фільтр, версію для друку і можливість експортувати дані в Excel
#18
- у Звітах "Залишки у касах" і "Залишки на рахунках" показується нульовий залишок також
#17
+ додано друк Прибуткової накладної
#16
+ додано друк Акту списання товарів
#15
+ додано друк Оприбуткування товарів
#14
+ додано друк Накладної на переміщення
#13
+ природне сортування документів у Звіті "Рух товару"
#12
+ посилання на документи у Звіті "Рух товару"
#11
+ додано можливість товар обліковувати в дробових одиницях із трьома знаками після коми
#10
+ додано можливість копіювати товари в наступних документах: Надходження товарів та послуг, Реалізація товарів та послуг, Переміщення товарів, Оприбуткування товарів, Списання товарів
#9
- виправлено баг для Firefox відображення полів для редагування серійних номерів
#8
+ праворуч головного меню відображається назва компанії
#7
+ додано підказки для полів таблиць, в яких не поміщаються їх значення
#6
- виправлено відстань контекстного меню від нижнього краю для форм Надходження та Реалізації товарів
#5
+ над списком товарів номенклатури показується повний каталог товару чи послуги
#4
- у списку товарів номенклатури виключено відображення поля Артикул
#3
- у номенклатурі виключена перевірка на унікальність Артикула
#2
+ у номенклатурі додана можливість копіювати товари та послуги
#1
+ при додаванні нового курсу валюти в поля Курс і Кратність вставляються їх останні значення
 
 
2011-2019 © lex.trade. Всі права збережено. Угода про використання

Головна  |  Можливості  |  Ціна  |  FAQ  |  Оновлення  |  Підтримка  |  Google+
Розробка та підтримка
Yarega WebStudio