Документ "Повернення товарів від покупця"
Виклик

Документ "Повернення товарів від покупця" викликається із головного меню Продажі

Описання

Документ "Повернення товарів від покупця" служить для відображення оформлення товарів, що були повернуті покупцями.

Товар вибирається по коду (штрих-коду) або із Номенклатури товарів і послуг.

Примітка. При вводі кода та серійних номерів можна користуватися сканером штрих-кодів.

Поле Серійний номер відображається, якщо в Налаштуванні стоїть відповідна позначка.

Якщо галочкою відмічене поле Авто оплата, то після збереження документа автоматично буде створена оплата на всю вартість повернутого товару.

Поля

Заголовок документа:

 • Номер - номер документа повернення;
 • Дата документу - дата документа повернення;
 • Покупець - контрагент з поміткою "Покупець" із довідника "Контрагенти";
 • Валюта - валюта, в якій здійснюється повернення товару (якщо валюта відмінна від валюти обліку, то поставте курс валюти в Довіднику курсів валют);
 • Склад - склад із Довідника складів, з якого буде повернено товар;
 • Авто оплата - якщо галочка стоїть, то після збереження документа автоматично буде створена оплата на всю вартість повернутого товару. У такому разі створювати Видатковий касовий ордер не потрібно. Якщо в подальшому змінювати документ повернення, то буде змінюватися і сума повернення за товари;
 • Каса - каса із Довідника кас, з якої будуть повернуті кошти,  у разі вибору опції Авто оплати;
 • Коментар - додаткова інформація про повернення товару.

Товар у поверненні:

 • Код - код (штрих-код) товару. Якщо код товару існує в номенклатурі, то назва товару потрапить у поле Номенклатура;
 • Номенклатура - назва товару, що повертається на склад. Товар можна вибрати із Номенклатури товарів. Для цього потрібно натиснути кнопку праворуч Вибрати;
 • Серійний номер - серійний номер чи декілька номерів товарів, що повертаються на склад;
 • Ціна купівлі - ціна купівлі у валюті документу;
 • Ціна повернення і валюта - ціна у відповідній валюті, яка буде пропонуватися при поверненні товару;
 • Кількість - кількість повернутого товару.
Права доступу

Користувач
Адміністратор

Впливає на звіти

Фінансовий результат
Заборгованість по контрагентам
Залишки у касах
Рух товару
Залишки товарів (прайси)
Монітор керівника
Прогноз закупівель
Автоматичне переміщення товарів

2011-2020 © lex.trade. Всі права збережено.