Експорт бази даних в XML
Виклик

"Експорт бази даних в XML" викликається із головного меню Сервіс

Описання

Всі дані аккаунта в LEX.Торгівлі можна зберегти на ПК або зовнішній носій інформації. Форматом експорту, в якому зберігається база є XML – найбільше поширений формат обміну між різними програмами.

Базу можна завантажити одним файлов у форматі zip. Інформація у файлах відповідає наступному описанню:

ОписанняФайл
Довідники
Карточка компанії
company.xml
Користувачі (працівники)
users.xml
Контрагенти
contragent.xml
Валюти
currency.xml
Курси валют
currency_rate.xml
Класифікатор одиниць виміру
unit.xml
Номенклатура
nomenclature.xml
Каси
cash.xml
Склади (місця зберігання)
storage.xml
Рахунки
money_account.xml
Статті витрат
spending.xml
Закупівлі та продажі
Закупівлі
buy.xml
Повернення постачальнику
return_to_seller.xml
Продажі
sale.xml
Повернення від покупця
return_to_buyer.xml
Запаси
Переміщення товарів
move.xml
Оприбуткування товарів
coming.xml
Списання товарів
write_off.xml
Грошові кошти
Прибутковий касовий ордер
cash_order_credit.xml
Видатковий касовий ордер
cash_order_debit.xml
Платіжне доручення вхідне
payment_order_in.xml
Платіжне доручення вихідне
payment_order_out.xml
Витрати
spending.xml
Грошовий чек
check.xml
Внесення готівки на рахунок
refill.xml

 

Права доступу

Адміністратор

2011-2020 © lex.trade. Всі права збережено.