Звіт "ABC-аналіз продаж"
Виклик

Звіт "ABC-аналіз продаж" викликається із головного меню Звіти.

Описання

ABC-аналіз продаж — метод, який дозволяє класифікувати товари (послуги) залежно від їхньої значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето.

Традиційний ABC-аналіз передбачає поділ товарів на три групи: A, B, C.

  • Група А - товари з найбільшим обсягом продажів
  • Група B - товари з помірним обсягом продажів
  • Група C - товари з низьким об'ємом продажів

Щоб дотриматись принципу Парето, можна категорії розділити наступним чином: A – 80% продаж, B – 10%,  C – 10%. В залежності від цілей розподілу товарів по групах, відсотки можна вибрати іншим чином. Це залежить від стратегії підприємства, кон’юнктури ринку, договірних відносин із постачальниками тощо.

Виходячи із результатів ABC-аналізу, особливу увагу слід звернути за управління запасами товарів, які потрапили в групу A. Ці товари мають найбільший вплив на товарний обіг компанії.

Аналіз можна отримати по окремому складу чи загалом по всім складам компанії.

Поля
  • Період - період часу, за який продажі беруться до уваги при побудові звіту;
  • Склад - аналіз можна отримати по конкретному складу або по всіх складах загалом;
  • Критерій для класифікації товарів. Є наступні варіанти: Прибуток від реалізації, Виручка від реалізації, Кількість проданих товарів;
  • ABC-класи - розподіл товарів по класам ABC у процентному відношенні. Всі класи в сумі повинні складати 100%;
  • Аналіз по групах (каталогах) - якщо галочка відмічена, то аналізуватися будуть не окремі товари, а групи товарів вибраного рівня каталога. Для впевненості у правильності вибраного рівня, радимо проекспериментувати із всіма рівнями.
Права доступу

Користувач
Адміністратор

2011-2020 © lex.trade. Всі права збережено.