Документ "Витрати"
Виклик

Документ "Витрати" викликається із головного меню Грошові кошти.

Описання

Документ призначений для відображення у витратах нематеріальних готівкових витрат. Даним документом можна відобразити наприклад, загальногосподарські і комерційні витрати.

Примітка. Якщо оплата витрат здійснюється безготівково, то можна скористатися Документом "Платіжне доручення вихідне".

Поля
  • Номер - номер документу;
  • Дата документу - дата документу витрат;
  • Стаття витрат - вибирається із Довідника статей витрат;
  • Описання витрат - конкретизація чи описання статті витрат;
  • Сума - сума витрат;
  • Валюта - валюта документу витрат;
  • Каса - каса із Довідника кас, із якої поступає оплата по даній витраті.
Права доступу

Користувач
Адміністратор

Впливає на звіти

Фінансовий результат
Залишки у касах
Монітор керівника

2011-2020 © lex.trade. Всі права збережено.